IMG_3511

Här finns mycket bär och svamp. Fullt av fånglar och insekter