Välkommen!

Under omarbetning

Aktuellt …

Alla behöver vi vidareutveckla oss.
Jag har just (januari 2022) avslutat en kurs i vuxenpedagogik ( vuxenutbildning och vuxnas studier). Sverige faktiskt ligger i världstopp vad gäller vuxenutbildning och vuxnas lärande.

Att viktig fråga som brukar komma upp när det gäller vuxna och vidareutbildning: nämligen ”Att delta eller inte delta”. Varför eller varför inte? Ett problem som många företag brottas med är just att många inte vill vidareutbilda sig.

Några skäl för att inte delta som man får höra är:

  • Jag har inte tid att studera
  • Jag är för gammal
  • Jag kan inte lära mig något nytt
  • Inte klara jag det där. Det är för svårt.
  • Inte vill jag ta någon annans plats
  • Jag kan allt jag behöver kunna
  • Jag vill ha ett jobb inte studera
  • Inte lönar det sig att studera.
  • osv.

Det som kan vara viktigt är att ställa sig frågan vilken nytta har jag av att vidareutbilda mig. Idag handlar det mycket om att vara anställningsbar, Många företag saknar idag sökande med rätt kompetens, vilket ju drabbar alla, både sökande som arbetsgivare.

Ska man då bara tänka i ”nytta” termer. Nej, det är inget fel att utveckla sig rent allmänt t.ex. inom det som intresserar en. Det ena utesluter inte det andra. Men man kan behöva prioritera det ena före det andra ifall inte tiden eller orken räcker till. Tänk efter en gång till.

Sören Björnfot