Utbildningsfilosofi

Inom test så brukar man tala om 5 frågor

  • Vad ska jag testa?
  • Hur ska jag testa det?
  • När ska jag göra det?
  • Vem/vilka sa utföra testerna samt?
  • Varför ska jag utföra just den/dessa tester?

Delmålen för min utbildning, och som är min filosofi, är deltagaren ska kunna svara på dessa frågor när det kommer till test.

Slutmålet är att varje deltagare ska känna att hen fått större kännedom, mer kunskap och slutligen bättre kompetens vad gäller mjukvarutestning.

I begreppet kompetens finns inte bara att rent praktiskt kunna utföra test, utan också att förstå och reflektera över ordet varför.

På så sätt kan man också ge mervärde till sin uppdragsgivare. Man spar tid och pengar och man höjer kvaliteten på slutprodukten.