Testportfolio

Test uppdrag/portfolio

Några av de senaste test uppdragen.

2020:  september – oktober. Grundutbildning åt ett IT företag

Som lärare inom mjukvarutest (grundutbildningar) på yrkeshögskolan i Stockholm, via Nodehill.com

Oktober 2019 – januari 2020.
Oktober 2018 – januari 2019.
Oktober 2017 – januari 2018.
Oktober 2016 – januari 2017.

Områden: krav, testmetoder och testledning samt som handledare för projekt- och examensarbete. 

2013 – 2015: Programtestledare 1,5 år: Huvudtestledare för ett av Europas största infrastruktur projekt. Flyttning/migreringar av ett mycket stort antal program och applikationer mellan flera datacenter.

Mina uppgifter: Koordinering, planering, resurshantering, arbetsledning, distansarbete. Jag var också ansvarig för upphandling av testkonsulter.
Språk: Engelska.

2005 – 2013. Testledare

  • för uppdateringar av äldre system
  • för att ersätta en tidigare produkt med ett nytt, inklusive inköpta system (COTS)
  • Mina uppgifter: Koordinering, planering, resurshantering, arbetsledning,

2010 – 2015: Utbildningar: Tagit fram, genomfört och ansvarat för testutbildningar, testworkshops och föredrag inom test området.

2013 – 2014: Analyser: Genomfört analyser av testmognad inom delar av företaget enligt känd modell. (TPI next)

2013 – 2015: Fungerat som coach och bollplank när det gäller testledning för nya som mer erfarna testledare.