Erbjudande – tjänster

Några exempel på vad jag kan erbjuda vad gäller testuppdrag

Distansutbildningar i test via Zoom eller Teams

Grundutbildningar från start, där vi går igenom terminologi, processer, begrepp och testmetoder. Utgångspunkten är grunderna inom Foundation Level 2018. (Se länk nedan). Där finns begrepp som:

  • Grunderna inom test
  • Testning under programvarans utvecklingslivscykel.
  • Statisk testning (Granskning)
  • Testtekniker (Dynamiska testtekniker)
  • Testledning
  • Verktygsstöd för testning.

Kompletteringar till det ni har/gör idag så att vad test innebär för er blir tydligare och ni blir mer effektiva

Coachning för enskilda medarbetare, så de blir mer kompetenta och trygga i sin roll.

Coachning för de som vill certifiera sig enligt ISTQB (TL18).  Observera att det inte är en certifieringsutbildning som sådan, utan coachning vad gäller certifieringen.

För mer detaljer se SSTBs hemsida
https://www.sstb.se/se/dokument/kursplaner-(syllabi)-23656542